Monday, 10 October 2011

Falsafah Pendidikan Barat Tradisional

Falsafah Pendidikan Barat Tradisional
Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua iaitu:
 • Tradisional
 • Moden
Falsafah pendidikan barat tradisional

Menekankan aspek-aspek perenialisme dan essensialisme.
Perenialisme
 • Perennial bermaksud tidak berubah.
 • Definisi: Sesuatu yang tidak akan berubah.
Konsep
 • Ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah.
Matlamat Pendidikan
 • Mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat, abadi atau tidak dan mempunyai had masa.
Tumpuan
 • Potensi dan rasional individu.
 • Lebih pasif.
 • Penekanan agama melebihi sains.
 • Melatih 3M.
 • Kemahiran mental, menaakul.
Essensialisme
Konsep
 • Menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini pula bole berubah dari masa ke semasa.
 • Bersifat praktikal dan pragmatik.
Matlamat pendidikan
 • Pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari, dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya.
Tumpuan
 • Inovasi kurikulum sekolah -dirancang secara sistematik.
 • Guru memainkan peranan utama.
 • Latihan intelek dan mental.
 • 3M diterapkan.
 • Nilai-nilai kemasyarakatan ditekankan.

No comments:

Post a Comment