Monday, 31 October 2011

Unit 2 : Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK):Huraian Dan Penghayatan
Pengenalan : Falsafah Pndidikan merupakan panduan & hala tuju sistem pendidikan sesebuah negara berdasarkan matlamat negara, dasar, Prinsip Rukun Negara
Maksud Falsafah : Mencintai kebijaksanaan @ kehikmahan
Definisi Falsafah : Usaha mengetahui segala yg ada berhubung dgn manusia & kehidupannya utk mencari hakikat kebenaran
Cabang Falsafah :
(1)   Metafizik~membincangkan perkara yg berkaitan alam, jiwa, roh & kehidupan,
(2)   Epistemologi~membincangkan ttg teori ilmu pengetahuan
(3)   Aksiologi~membincangkan perkara yg berkaitan dgn nilai
(4)   Logik~berkaitan dgn penaakulan manusia

Falsafah Umum Barat :
(1)   Idealisme~akal, jiwa dan kerohanian
(2)   Realisme~objek & jirim
(3)   Pragmatisme~pengalaman
(4)   Eksistensialisme~kebebasan individu

Falsafah Pendidikan Barat:
(1)   Perenialisme~mencari kebenaran yang berkekalan sepanjang peradaban
(2)   Esensialisme~menyampaikan warisan budaya & sejarah yg terkumpul & berkekalan
(3)   Progresivisme~ persekitaran dan masyarakat sbg faktor penting dlm pembentuk generasi
      masa hadapan
(4)   Rekonstuksionisme~memberi perhatian terhadap pembentukan semula masyarakat

Falsafah Islam : Penaakulan bijaksana utk memcari kebenaran dan kenbenaran perlu diamalkan

Falsafh Pendidikan Islam: Wajib, bukan setakat melatih akal ttp juga rohani,jasmani, tingkah laku
                              serta akhlak berasaskan nilai yg ditetapkan 

Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara Malaysia:  Agenda perpaduan diutamakan bagi masyarakat majmuk, supaya rakyat dpt hidup dlm keadaan aman damai, tenteram & harmoni

Huraian Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:
(1)   Pendidikan ialah satu usaha berterusan
(2)   Memperkembangkan lagi potensi individu 
(3)   Perkembangan potensi scr menyeluruh & bersepadu
(4)   Insan yg seimbang & harmonis
(5)   Kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan
(6)   Rakyat Malaysia yg berilmu pengetahuan
(7)   Rakyat Malaysia yg berakhlak mulia
(8)   Rakyat Malaysia yg bertanggungjawab
(9)   Rakyat Malaysia yg berketerampilan
(10)     Rakyat Malaysia yg berkeupayaan mencapai kesejateraan diri

**Kaedah: Definisi Falsafah, Cabang Falsafah, Falsafah Barat, Falsafah Islam, Falsafah Malaysia
             

No comments:

Post a Comment