Friday, 7 October 2011

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 1

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Nota
Menstruktur semula

Langkah 1

5 minit
Murid dapat mempelajari dan menyatakan nama bahagian-bahagian anggota badan
Contoh : mata
Telinga, hidung, mulut, kaki, tangan

Murid-murid tahu membaca perkataan bahagian tubuh badan.

Murid murid tahu kedudukan bahagian-bahagian tubuh badan
1. Guru mengarahkan seorang murid ke hadapan.

2. Guru menyoal murid-murid :
a) Murid-murid sila meneliti apakah yang terdapat pada tuduh badan murid ini?

3. Guru memberi respon kepada murid, contoh : ya, betul, bagus, lagi, syabas……

4. Semasa murid memberi jawapan yang diiginkan oleh guru, guru menampalkan gambar bahagian-bahagian badan yang berlabel nama bahagian-bahagian tubuh badan.

5. Guru menjelaskan kepada murid yentang pembelajaran hari ini :
~ Betul, jawapan kamu semua tepat sekai, hari ini kita akan belajari Bahagian-bahagian tubuh badan.

6. Guru meminta muri-murid membaca nama bahagian-bahagian tubuh badan sambil menunjukkan bahagian-bahagian tubuh badan.
~ Baiklah, murid-murid sekarang kamu membaca nama bahagian tubuh badan dan sambil menunjukkan bahagian-bahagian tubuh badan.
1. Seorang murid diarah berdiri di hadapan bilik darjah.

2. Murid yang lain diminta memerhati badan murid tersebut.

3. Murid menjawab soalan guru.

4. Jawapan dikemukakan oleh murid mungkin terdiri daripada :
1. baju
2. telinga
3. mulut
4. rambut
5. kaki
6. tangan
7. kasut
8. seluar
9. mata
10. hidung

5. Murid membuat ikut arahan guru iaitu  membaca nama bahagian tubuh badan sambil menunjukkan bahagian tersebut. Contohnya, murid membaca mata, maka jarinya tunjuk kepada mata.
Strategi/
Teknik :

Penyoalan
Seluruh kelas

BBM :
Gambar bahagian-
bahagian
tubuh badan
merangkumi:
1.mata
2.telinga
3.mulut
4.kaki
5.tangan
6.hidung

Gambar bahagian-
Bahagian
Tubuh badan yang berlabel nama bahagian tubuh badan
Langkah 2

10 minit
1. Aktiviti dalam kumpulan untuk menghasilkan tugasan yang diberikan.

2. Pembentangan murid berdasarkan hasil tugasan.

3. Guru dan murid bersama-sama membuat penilaian pada hasil tugasan kumpulan masing-masing.
1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 5 orang pelajar.

2. Guru mengedarkan sampul yang mengandungi gambar bahagian muka kepada setiap murid.

3. Guru memberi arahan kepada murid :
a. Murid-murid, sekarang kamu telah mempunyai kumpulan masing-masing, dalam kumpulan kamu dikehendaki menampal bahagian-bahagian muka pada lakaran muka dan menulis nama bahagian-bahagian tubuh badan.
b. Kamu diberi masa 3 minit menyiapkan hasil tugasan dalam kumpulan.
c. Menghantar seorang wakil kumpulan untuk pembentangan hasil tugasan.

4. Guru membimbing murid menyelesaikan tugasan

5. Guru meminta murid membentangkan hasil tugasa mereka.
~ Baiklah murid-murid, sila hantar seorang wakil kumpulan bentangkan hasil tugasan kumpulan.
~ Murid-murid lain diminta menumpukan perhatian dan menilai.

1. Murid-murid masuk kumpulan yang telah ditetapkan pada awalnya.

2. Murid-murid bekerjasama dalam kumpulan dan membuat bincangan menampalkan bahagian-bahagian muka pada lakaran muka dan menulis nama bahagian tubuh badan.

3. Setiap kumpulan menghantar seorang wakil untuk membentangkan hasil tugasan mereka.

4. Murid yang lain diminta mengambil perhatian dan menilai hasil tugasan kumpulan lain.
Strategi
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Perbincangan
Kumpulan diikuti
Pembentangan


Nilai murni :
1.Berkerjasama
2.Penglibatan
  Masa
3.Menghargai
  Masa
4.Bertimbang
  Rasa
5.Toleransi

Langkah 3

15 minit
1. Murid dapat menyatakan fungsi bahagian-bahagian tubuh badan iaitu
a. mata
~ melihat

b. kaki
~ berjalan
~ melompat
~ berlari

c.telinga         ~ mendengar

d. mulut
~ bertutur
~ makan
~ minum

e. tangan
~ menulis
~ menggambar
~ melukis

Murid mengetahui kepentingan funsi bahagian-bahagian tubuh badan

Murid bersyukur kepada tuhan
1. Guru menyuruh seorang murid kehadapan untuk membuat simulasi

2. Guru bagi arahan :
a. Cuba anda menutup mata dan berjalan-jalan di dalam kelas.
b. Anda dilarang membuka mata sehingga dipanggil
c. Murid yang lain sila ambil perhatian.

3. Guru bertanya soalan :
a. Murid ini dianggap sebagai?
b. Adakah murid ini berjalan dengan teratur?
c. Kenapa murid ini berjalan begini?
d.Murid-murid cuba bayangkan jika anda seperti murid ini, adakah anda akan berasa kecewa dalam kehidupan?Mengapa?

4. Guru bertanya lagi : jadi funsi mata ialah apa?

5.Guru membuat kesimpulan: fungsi mata adalah melihat , kita seharinya menjaga mata kita.

6. Guru mengarah murid-murid menutup telingan dengan tangan

7. Guru bertanya:
a. Telinga telah ditutup , apakah perasaan kamu?
b. Apakah kepentingan umtuk telinga?

8. Guru mengarah seorang murid berjalan,melompat dan berlari dengan perlahan-lahan
a. Tan, sila berlari, melompat dan berjalan di dalam kelas.

9. Guru memilih seorang murid menjawap soalan.
a. Hui Ling, apakah murid ini sedang buat?
b. Apakah bahagian-bahagian tubuh badan yang diguna untuk melaksanakan perbuatan semua ini?

10. Guru membimbing murid membuat kesimpulan bahawa fubsi kaki adalah berjalan, melompat dan berlari

11. Guru membimbing murid menyatakan funsi bahagian-bahagian tubuh badan yang lain seperti
a. tangan~ menulis, melukis…
b. mulut~ berttutur, makan, minum

12. Gurumembimbing murid menyatakan kepentingan funsi bahagian-bahagian anggota tubuh badan.

13. Guru membuat kesimpulan iaitu : harus bersyukur kepada tuhan kerana mencipta keistimewaan tubuh badan manusia

1. Murid yang dipanggil nama main peranan menutup mata ambil berjalan-jalan di dalam kelas.

2. Murid-murid lain dikehendaki menyaksi murid tersebut main peranan di dalam kelas.
3. Murid yang main peranan dalam bilik darjah mungkin berjalan dengan pelahan-lahan dan mungkin hampir terjatuh atau terlanggar meja daan kerusi kerana menutup mata.

4. Murid menjawap soalan : (kemungkinan jawapan)
a. orang mata, otang gila, sedang bermain.
b. tidak, ya
c. sengaja, tak nampak,buta mata
d. rasa kecewa sebab mata tak nampak

5. Murid menjawap :
a. melihat
b. menengok

6. Murid menjawap:
a. tidak dapat dengar dengan jelas
b. mendengar

8. Murid tersebut berlari, melompat dan berjalan dengan kaki.

9. Murid menjawap soalan :
a.~ berlari
 ~. melompat
 ~. berjalan
b. kaki

10. Murid menyatakan kepentingan fungsi bahagian-bahagian tubuh badan.

Strategik/
Teknik :
Simulasi
~main peranan
~berlakon

Penyoalan
Seluruh kelas


Aktiviti inkuiri


Nilai murni:
bersyukur

No comments:

Post a Comment