Thursday, 10 November 2011

UNIT 8 : PENTERJEMAHAN DAN PENTAFSIRAN KURIKULUM
               KEBANGSAAN

Kurikulum kebangsaan
Ø      Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan ko-kurikulum.
Ø      Merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, unsur kebudayaan dan kepercayaan.
Ø      Diseragamkan dan ditadbirurus secara “top down” kerana bidang pendidikan formal di Malaysia terletak di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia,
Ø      Dikenali sebagai kurikulum ideal yang telah sempurna dibentuk oleh FPK, atau kurikulum rasmi setelah diterima  untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua sekolah di Malaysia.
Ø      Terbahagi kepada 2 kumpulan utama:
a)     Kurikulum formal yang mengandungi mata pelajaran  4 komponen.
b)    Kurikulum tidak formal mengandungi aktiviti ko-kurikulum dan kurikulum tersembunyi.(k.tidak nyata)

Kurikulum Sekolah:
Ø      Penawaran mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan sekolah untuk murid di sekolah berkenaan.
Ø      Dilaksanakan mengikut apa yang dibentuk pada peringkat pusat.
Ø      Dibahagikan kepada 2 bahagian
a)     bahagian yang meliputi segala kegiatan P&P.
b)    bahagian yang meliputi kegiatan pendidikan luar bilik darjah(kokurikulum).

Penterjemahan Kurikulum kebangsaan:
Ø      Merupakan satu siri proses yang melibatkan 4 komponen berantai.
Ø      1) Asas Pertimbangan Pembinaan Kurikulum
i)    Pembangunan Negara
ii) Perkembangan individu
iii)             Teori pembelajaran
iv)              FPK
v)  4 Rukun pendidikan (UNESCO)
        
2)    Peringkat Pelaksanaan Kurikulum
i) Komponen m/p wajib(teras, elektif, tambahan)
ii)            Program-program khas

3)    Amalan Kurikulum Bilik Darjah
i) Strategi P&P
ii)            Penilaian (berterusan, scr berpusat,berasaskan sek.)

4)    Hasil Pelaksaan Kurikulum
i) Pembangunan insan(individu)
ii)            Pembangunan Negara

Matlamat Kurikulum
Ø      Kembangkan pontensi pelajar
Ø      Asas pengetahuan lanjutan
Ø      Lahirkan insan yang sempurna (JERI)
Ø      Bentuk warganegara yang dapat memberikan sumbangan.
Ø      Dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran dlm menyelesaikan  masalah harian.

Objektif Kurikulum
1)      Domain Kognitif-keupayaan mental memproses maklumat.
2)    Domain Afektif-perasaan yang dialami semasa pembelajaran.
3)    Domian Psikomotor-tindak balas fizikal terhadap situasi pembelajaran.

No comments:

Post a Comment